dir="rtl">

شرایط ترجمه و تأیید مدارک

شرایط ترجمه و تایید گواهینامه رانندگی

شرایط ترجمه و تایید گواهینامه رانندگی

شرایط ترجمه و تایید گواهینامه رانندگی گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. برابر اصل نمودن گواهینامه های بین المللی بلامانع است.   تلفنRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهینامه رانندگی[…]

شرایط ترجمه و تایید کارت پایان خدمت و معافیت

شرایط ترجمه و تایید کارت پایان خدمت و معافیت

شرایط ترجمه و تایید کارت پایان خدمت و معافیت کارت پایان خدمت و معافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می باشد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیلRead more about شرایط ترجمه و تایید کارت پایان خدمت و معافیت[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

شرایط ترجمه و تایید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

شرایط ترجمه و تایید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info@toledo.ir وب سایت : www.toledo.ir

شرایط ترجمه و تایید سند طلاق

شرایط ترجمه و تایید سند طلاق

شرایط ترجمه و تایید سند طلاق سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info@toledo.ir وب سایت : www.toledo.ir

شرایط ترجمه و تایید سند ازدواج

شرایط ترجمه و تایید سند ازدواج

شرایط ترجمه و تایید سند ازدواج سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه زوجین قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی که در ایران ازدواجRead more about شرایط ترجمه و تایید سند ازدواج[…]

شرایط ترجمه و تایید شناسنامه

شرایط ترجمه و تایید شناسنامه

شرایط ترجمه و تایید شناسنامه تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می شود. شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکسدار باشد. چنانچه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیر این صورت درج عبارت: (تا تاریخ … ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است)، توسط مترجمRead more about شرایط ترجمه و تایید شناسنامه[…]

شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس

شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس

شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، حسب مورد / قابل ترجمه و تأیید می باشد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام :Read more about شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( دانشگاه سراسری) ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم در پشت دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است  Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[…]