آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی

شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوقRead more about شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی[…]

شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون

شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود) درصورت نیاز توسط مترجمRead more about شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال

شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال گواهی های کار صادره از مهدکودک ها، مراکز نگهداری سالمندان و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانهRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی

شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی گواهی های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزشRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی[…]

شرایط ترجمه و تایید قراردادها

شرایط ترجمه و تایید قراردادها

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید قراردادها قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است. قراردادهای شرکت های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالاRead more about شرایط ترجمه و تایید قراردادها[…]

شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه

شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴Read more about شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی

شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی درصورتی می توانند برای شرکت های غیرRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی[…]

شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی

شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت : www.toledo.ir تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوزRead more about شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی[…]

شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام

شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است. اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده، قابل ترجمه و تأیید است. اوراق سهام شرکتهای سهامی خاص یا بیمارستانها در صورت ذکر اسامیRead more about شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه وتأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام :Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور[…]