آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید قراردادها

شرایط ترجمه و تایید قراردادها

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید قراردادها قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است. قراردادهای شرکت های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالاRead more about شرایط ترجمه و تایید قراردادها[…]

شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه

شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴Read more about شرایط ترجمه و تایید لیست بیمه[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی

شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی درصورتی می توانند برای شرکت های غیرRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی[…]

شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی

شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت : www.toledo.ir تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوزRead more about شرایط ترجمه و تایید روزنامه رسمی[…]

شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام

شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است. اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده، قابل ترجمه و تأیید است. اوراق سهام شرکتهای سهامی خاص یا بیمارستانها در صورت ذکر اسامیRead more about شرایط ترجمه و تایید اوراق سهام[…]

شرایط ترجمه و تایید اساسنامه

شرایط ترجمه و تایید اساسنامه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اساسنامه اصل اساسنامه و کپی برابر اصل آن توسط ثبت شرکت ها و صورتجلسه و اظهار نامه شرکت ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکتها، قابل ترجمه و تأیید می باشد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیلRead more about شرایط ترجمه و تایید اساسنامه[…]