آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی

شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و… صادر می شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.irRead more about شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی[…]

شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها

شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها اصل احکام قطعی و غیر قطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است؛ درصورت استعلام از مرجع قضایی، با اعلام بلامانع بودنRead more about شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها[…]

شرایط ترجمه و تایید استشهادیه

شرایط ترجمه و تایید استشهادیه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید استشهادیه استشهادیه ممضی به امضاء شهود درصورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب موردRead more about شرایط ترجمه و تایید استشهادیه[…]

شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه

شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تأیید است بشرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه، مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأییدRead more about شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه[…]

شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه

شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر درصورتی تأیید میشود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایتRead more about شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه[…]

شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هائی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطورکلی در ادارات دولتی تنظیم می شود قابل ترجمه و تأیید است، همچنینRead more about شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول[…]

شرایط ترجمه و تایید اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری

شرایط ترجمه و تایید اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید است.   تلفنRead more about شرایط ترجمه و تایید اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری[…]

شرایط ترجمه و تایید استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

شرایط ترجمه و تایید استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت :Read more about شرایط ترجمه و تایید استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک[…]

شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک

شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد درصورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان باRead more about شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک[…]

شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک

شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد درصورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان باRead more about شرایط ترجمه و تایید ارزیابی املاک[…]