آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه وتأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام :Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور[…]

شرایط ترجمه و تایید تأییدیه مدرک تحصیلی

شرایط ترجمه و تایید تأییدیه مدرک تحصیلی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید تأییدیه مدرک تحصیلی تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، درصورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است؛ درصورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه ها مترجمین قبل از تأییدRead more about شرایط ترجمه و تایید تأییدیه مدرک تحصیلی[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی) کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.  Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی[…]