آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران با تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرامRead more about شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران[…]

شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاههای دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های آزاد، با مهر و امضای معرفی شدهRead more about شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد[…]

شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها در سربرگ های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایتRead more about شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری[…]

شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس

شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه از سازمان مرکزیRead more about شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایتRead more about شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می باشد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت :Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی[…]

شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی

شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت : www.toledo.ir تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوزRead more about شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی[…]

چگونگی تأیید گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

چگونگی تأیید گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ چگونگی تأیید گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی  ۱) گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوش مدیریت دولتی وقت، (زیرمجموعهRead more about چگونگی تأیید گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی کار استادان دانشگاههای دولتی

شرایط ترجمه و تایید گواهی کار استادان دانشگاههای دولتی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی کار استادان دانشگاههای دولتی گواهی های کار مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدۀ ذیربط قابل ترجمه و تائید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴Read more about شرایط ترجمه و تایید گواهی کار استادان دانشگاههای دولتی[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی گواهی های صادره مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.   تلفنRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی[…]