آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران با تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرامRead more about شرایط ترجمه و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران[…]

شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاههای دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های آزاد، با مهر و امضای معرفی شدهRead more about شرایط ترجمه و تایید تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد[…]

شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها در سربرگ های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایتRead more about شرایط ترجمه و تایید کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری[…]

شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس

شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه از سازمان مرکزیRead more about شرایط ترجمه و تایید سرفصل دروس[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایتRead more about شرایط ترجمه و تایید مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می باشد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت :Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی[…]

شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی

شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت : www.toledo.ir تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوزRead more about شرایط ترجمه و تایید کارت دانشجویی[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه گواهی های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی درخصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداریهای محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴Read more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه

شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و … مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می شود.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل :Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه[…]

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های حقوقی برای افراد ایرانی گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وبRead more about […]