آخرین اخبار

ابلاغیه جدید سفارت برای گواهی پزشکی

ابلاغیه جدید سفارت برای گواهی پزشکی

ابلاغیه جدید سفارت برای ارائه گواهی پزشکی این گواهی نامه پزشکی حاکی از این است که خانم /آقا ……………………………. از هیچ یک از بیماری هایی که می تواند پیامد های جدی سلامت عمومی را مطابق با مقررات سلامت بین اللملی سال ۲۰۰۵ داشته باشد، رنج نمیبرد. تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰Read more about ابلاغیه جدید سفارت برای گواهی پزشکی[…]