لیست قیمت

لیست قیمت دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰

 


خواهشمند است بعد از مطالعه لیست قیمتها، به توضیحات ذیل جدول توجه فرمایید.

 

ردیف

قیمت

مدارک تحصیلی، دانشگاهی، گواهی های آموزشی

۱ ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۲ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۳۰/۰۰۰ ریال
۳ کارت توصیفی ابتدائی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۴ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۵ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۶ گواهی اشتغال به تحصیل ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۷ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸ ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۵۶/۰۰۰ ریال
۹ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۰ سر فصل دروس (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۱ گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) ۳۹۰/۰۰۰ ریال

اسناد مربوط به احوال شخصیه

۱۲ کارت ملی ۱۹۵/۰۰۰ ریال
۱۳ شناسنامه (هر مورد اضافی ۳۰/۰۰۰ ریال) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۱۴ گواهی تجرد، تولد، فوت ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۱۵ گواهی عدم سوء پیشینه ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۱۶ سند ازدواج یا رونوشت آن ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۱۷ سند طلاق یا رونوشت آن ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۱۸ جواز دفن ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۹ گواهی حصر وراثت ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۲۰ مالیات بر ارث (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۲۱ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۲ برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۲۳ برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۴ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۵ دفترچه بیمه ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۲۶ کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۷ گواهینامه رانندگی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۲۸ کارت معافیت ۱۹۵/۰۰۰ ریال
۲۹ کارت پایان خدمت ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۳۰ کارت شناسایی ۱۹۵/۰۰۰ ریال
۳۱ قیم نامه (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۳۲ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۳۳ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۳۴ حکم بازنشستگی (کوچک) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۳۵ حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۳۶ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۳۷ فیش حقوقی (بزرگ) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۳۸ فیش حقوقی (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۳۹ فیش مستمری (بزرگ) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۴۰ فیش مستمری (کوچک) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۱ برگه مرخصی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۲ جواز اشتغال به کار ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۳ قرارداد استخدامی (هرصفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۴۴ تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۴۵ تقدیر نامه (بزرگ) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۴۶ گزارش ورود و خروج از کشور ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۷ گذرنامه (بدون روادید) ۳۹۰/۰۰۰ ریال

اسناد

۴۸ وکالتنامه (نیم برگ) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۴۹ وکالتنامه بزرگ (هر صفحه) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۰ سند مالکیت (دفترچه ای) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ریال ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۵۱ سند مالکیت (تک برگی) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ریال ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۲ سند قطعی با کد رهگیری (هر برگ) ۷۸۰/۰۰۰ ریال
۵۳ سند نیم برگی ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۴ اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۵۵ بنچاق بزرگ ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۶ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۵۷ اوراق محضری (تعهد نامه، رضایت نامه، استشهادنامه) (هرصفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریالٍ
۵۸ سند وسائط نقلیه سبک ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۵۹ سند وسائط نقلیه سنگین ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۶۰ سند تلفن همراه ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۶۱ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۶۲ ابلاغیه، اخطار قضایی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۶۳ برگ جلب، احضاریه ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۶۴ برگ نظریه کارشناسی ملک ۶۵۰/۰۰۰ ریال

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

۶۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۶۶ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۶۷ آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۶۸ اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۶۹ اساسنامه، ثبت شرکتهای فرمی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۰ ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۱ لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۲ لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۷۳ جواز تاسیس ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۷۴ جواز کسب ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۵ اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۷۶ برگ تشخیص مالیات، مالیات قبضی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۷ قرارداد (هرصفحه) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۷۸ صورتجلسه (هر صفحه) ۷۸۰/۰۰۰ ریال
۷۹ موافقت اصولی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۸۰ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۸۱ کارت مباشرت ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۸۲ کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۸۳ کارت بازرگانی هوشمند ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸۴ کارت عضویت نظام مهندسی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸۵ کارت نظام پزشکی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸۶ دفترچه بازرگانی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۸۷ دفترچه وکالت ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۸۸ بارنامه (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۸۹ برگ سبز گمرکی (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه ها

۹۰ گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۹۱ گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۲ گواهی ها (سایر موارد) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۳ بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۹۴ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و…) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۵ پروانه نشر و اننشارات ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۶ پروانه وکالت ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۷ پروانه دائم پزشکی ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۸ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۹ پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۰ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۱ پروانه مهندسی (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۲ پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۱۰۳ پرینت های بانکی بزرگ (بیش از۱۰ سطر) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۴ پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۰۵ گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۳۹۰/۰۰۰ ریال

 

خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

۱- قیمتهای لیست، قیمتهای پایه و مرجع دادگستری برای ترجمه اسناد و مدارک به زبان اسپانیایی می باشد.

• به طور مثال، در ترجمه شناسنامه ها، قیمت پایه برای یک شناسنامه مجرد و بدون توضیحات، و در اسناد ملکی، یک سند عادی (دفترچه ای) بدون نقل و انتقال درج شده است.
• برای تاهل، فرزندان و توضیحات و همچنین نقل و انتقالات اسناد ملکی، هزینه های مربوطه به قیمت پایه اضافه میگردد.
• در صورتیکه اسناد از حجم متعارف بیشتر باشند، هزینه های مربوطه لحاظ خواهد شد.

۲- هزینه خدمات دفتری (ثبت رایانه ای، اسکن، آرشیو، کپی، پرینت و پلمپ مدارک) به قیمتهای هر سند (حداکثر ۱۰۰/۰۰۰ ریال) اضافه میگردد.

۳- برای مدارکی که نیاز به تاییدات دادگستری و خارجه دارند (تمبر دادگستری، تمبر وزارت خارجه، نماینده و خدمات) بر اساس هر مورد محاسبه میگردد.

۴- نرخهای فوق برای تحویل مدارک در بازه زمانی متعارف می باشد.


تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴
تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰
ایمیل : info[at]toledo.ir
وب سایت : www.toledo.ir
تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوز (دولت) . بین چهار راه قنات و خیابان یار محمدی . نبش کوچه سلمی . پلاک ۱۹ . طبقه ۲